isolatiewaarde kunststof kozijnen

Isolatiewaarde van kunststof kozijnen

Bent u van plan kunststof kozijnen te laten installeren in uw huis? Houd dan in ieder geval rekening met het volgende feit; een kozijn van slechte kwaliteit houdt geen warmte vast en zal dus zorgen voor thermische verliezen. Dit gaat u zeker terugzien op uw energierekening. Bereid u dus goed voor voordat u kunststof kozijnen aanschaft en verdiep u in de materie van isolatie. Goedkoop kan absoluut duurkoop zijn in dit geval, het geld dat u misschien denkt te besparen bij de aanschaf, kan u later weer verliezen als de isolatie van de kozijnen niet voldoende blijkt te zijn.

Isolatiekamers en dichting

Bij een kunststof kozijn wordt de isolatie verkregen door de dichtingen en de isolatiekamers waarbij geldt; hoe meer kamers, hoe beter de isolatie. De kunststof kader- en vleugelprofielen bestaan uit kamers die voorzien zijn van een thermische onderbreking. Dit zorgt ervoor dat er geen warmte geleiding of condensatie meer is. Met andere woorden, de kou blijft buiten en de warmte blijft juist binnen. Precies zoals u uw energierekening graag ziet. Kunststof kozijnen kunnen dus op termijn een flinke geldbesparing opleveren! Daar waar de raamvleugel en het raamkader van kunststof profielen samenkomen, worden ze op drie plaatsen gedicht. Er is een buiten dichting, deze treedt op als eerste isolatie tegen stof, kou en neerslag. Dan is er een midden dichting die zorgt voor een water- en windkering en als laatste is er de binnen dichting. Deze zorgt voor een uitstekende geluidsisolatie.

Gestelde eisen aan isolatie

De eisen die aan warmte-isolatie gesteld worden bij kunststof kozijnen zijn de laatste jaren aangescherpt. Het bouwbesluit hierover stelt dat een uitwendige scheidingsconstructie overeenkomstig NEN 1068, ten minste een Rc-waarde moet hebben (hiermee wordt warmteweerstand bedoeld) van 2,5 m2K/W. Overigens vallen een raam, deur, kozijn en een daar op lijkend gevelelement niet onder deze eis. Hiervoor mag namelijk het warmtedoorgangscoëfficiënt maximaal 4,2 W/m2K bedragen. Gevelelementen van kunststof en aluminium voldoen zeker aan deze eis.

U-waarde bij kunststof kozijnen

Hoeveel Watt warmte-energie er verloren gaat door een vierkante meter deur of raam bij een temperatuurverschil van één graad Celsius (Kelvin) tussen de binnen- en buitenkant van deuren of ramen wordt uitgedrukt door het warmtedoorgangscoëfficiënt, en dit wordt aangegeven met de U-waarde. Hoe lager dus de U-waarde van uw deur of raam, hoe beter de isolatiewaarde is. Kunststof kozijnen en aluminium gaan erg goed samen als het gaat om thermische isolatie.


Gratis offertes